لیست شرکت های فرش ماشینی

در این صفحه اطلاعات شرکت های تولید کننده ایران به تفکیک قرار می گیرد. اطلاعات به دست آمده بر اساس آرشیو وب بوده و پایگاه خبری ایران صحت اطلاعات آن را تایید نمی کند. بنابراین مسئولیت صحت آنها بر عهده این پایگاه خبری نمی باشد.

فرش مرداس

فرش سورنا

فرش مشهد

فرش پازیریک کاشان

فرش افشار زرینه

فرش پرهام

فرش ماهور

فرش ساوین

فرش مهستان

قالی سلیمان

فرش اسپادانا

فرش نگین مشهد

فرش آسایش

فرش نگین مشهد هلال

فرش نیاوران

این صفحه با چنین کلماتی یافته شده است:

  • لیست کار خانه های فرش ماشینی اران و بیدگل
  • لیست شرکتهای فرش ماشینی
  • لیست ماشینی در کرمان